Rozvrh mechanizačního a zahradnického oboru 2014/2015    
 
Úplný rozvrh (barevný) včetně vyučujících  
   
Po 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
M─1.   CJL ANJ NEJ MAT ZET DEJ CHE        
P─1.   CJL ANJ NEJ TEV TEV MAT SAO        
Z─1.   BIO ANJ NEJ CJL ZAM ZZV   CHEc BIOc CHEc BIOc CHEc BIOc  
MD─2.   ANJ NEJ STR SAO MAT MEC SAZ        
P─2.   ANJ NEJ ZET FYZ STR TAJ TAJ   TEV TEV    
Z─2.   ANJ NEJ CJL CHE BIO SKO ZAM   ZAMc ZAMc ZAMc ZAMc  
MD─3.   MAT EKO ANJ NEJ MOV   STRc STRc STRc STRc  
P─3.   CJL OPN ANJ NEJ ELE MOV   EKO SAO MOVř  
Z─3.   TEV TEV ANJ NEJ EKO   PRX ZEL PRX ZEL PRX ZAMc PRX ZAMc  
MD─4.   SAOc SAOc SAOc SAOc EKO MOV        
P─4.   EPO EPO CJL SAO SAZ   TAJ TAJ EKOc EKOc  
Z─4.   MAT FLOc ZUZc FLOc ZUZc CJL   PRX ROL PRX ROL PRX PRX  
MAS
Út 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
M─1. TEV TEV MAT MEC STR1 STR1   SAO      
P─1.   DEJ MEC ZET ICT ICT ICT ICT ICT ICT   SAOc SAOc  
Z─1.   CHE MAT ZEM CJL ZZVc ZZVc        
MD─2.   SAOc SAOc SAOc SAOc   FYZ SAZ ZET    
P─2.   MEC CJL MAT SAO MOVř ZET        
Z─2.   MAT DEN OPN TEV TEV   ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc  
MD─3.   MOV MAT CJL OPN ANJ NEJ SAZm DAMd   SAO MOVř  
P─3.   ICT ICT ICT ICT ICT ICT MAT ANJ NEJ   EKO TAJ TAJ    
Z─3.   CJL MAT ZUZ OVO ANJ NEJ   ROL MOVř    
MD─4.   CJL MOV MAT ANJ NEJ SAZm DAMd   STRc STRc STRc STRc    
P─4.   MAT TEV TEV ANJ NEJ OPN EKO        
Z─4.   ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc ANJ NEJ OVO TPR   EKOc EKOc  
MAS
St 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
M─1.   FYZ ANJ NEJ ICT ICT ICT ICT   SAOc SAOc SAOc    
P─1.   MAT ANJ NEJ CJL SAO FYZ CHE        
Z─1.   CHE ANJ NEJ TEV TEV   PRX ZZV PRX ZZV PRX BIO PRX BIO  
MD─2.   ANJ NEJ MEC MAT CJL SAO MOVř   SAZ    
P─2.   ANJ NEJ ELE STR2 STR2 STR2 STR2 STR2 STR2 STR   MOVř    
Z─2.   ANJ NEJ CJL OVO BIO   PRX PRX PRX PRX  
MD─3.   SAOc SAOc SAOc SAOc ANJ NEJ   ICT ZET ICT ZET SAZm DAMd  
P─3.   CJL MOV OPN ZET ANJ NEJ   TEV TEV    
Z─3.   ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc CJL ANJ NEJ EKO        
MD─4.   CJL MAT SAO EKO ZET   MOVř ANJ NEJ    
P─4.   MOV CJL TAJ TAJ MAT EKO ZET   ANJ NEJ MOVř  
Z─4.   ROLc ZZAc ROLc ZZAc OPN ZZA TEV TEV   ANJ NEJ    
MAS
Čt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
M─1.   CHE ANJ NEJ MEC CJL ZET          
P─1.   MEC ANJ NEJ MAT FYZ CHE          
Z─1.   FLO ANJ NEJ CHE CJL FYZ   ICT ICT ICT ICT    
MD─2.   ANJ NEJ STR2 STR2 STR2 STR2 CJL STR ZET   MOVř    
P─2.   ANJ NEJ FYZ CJL MAT OPN TAJ TAJ        
Z─2.   ANJ NEJ KVE MAT ZEL ICT ICT ICT ICT        
MD─3.   CJL MAT MOV SAO SAZc DAMc SAZc DAMc        
P─3.   ELE MAT SAZ CJL   SAOc SAOc SAOc SAOc  
Z─3.   CJL ZUZc ZZAc ZUZc ZZAc MAT DEN   MOVř OPN    
MD─4.   MAT MOV TEV TEV CJL   SAZc DAMd SAZc DAMd    
P─4.   SAOc SAOc SAOc SAOc   STRc STRc STRc STRc STRc STRc    
Z─4.   MAT CJL BIO EKO DEN FLO        
MAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
M─1.   FYZ CJL CHE MAT SAO          
P─1.   CJL STR1 STR1 CHE ZET          
Z─1.   MAT ZEM FYZ ZAM DEJ          
MD─2.   OPN MAT CJL FYZ TEV TEV        
P─2.   SAOc SAOc MAT CJL ELE MEC        
Z─2.   CHE CJL TPR SKO FLOc 1/14 FLOc 1/14        
MD─3.   TEV TEV CJL EKO OPN ZET        
P─3.   MAT TAJ TAJ STRc STRc STRc STRc        
Z─3.   ZAH DENc ROLc DENc ROLc KVE FLOc DEJ FLOc DEJ        
MD─4.   OPN ELE SAO ANJ NEJ EKOc EKOc        
P─4.   CJL MOV SAZ ANJ NEJ MAT          
Z─4.   KVE CJL ZUZ ANJ NEJ ZEL OPN        
ANJ anglický jazyk
ANK anglický jazyk konverzace
BIO biologie
BIS biologický seminář
CJL český jazyk a literatura
CZJ cizí jazyk
DEJ dějepis
DAM doprava a manipulace
DEN dendrologie
DOP doprava
EKO ekonomika
ELA elektrotechika a automatizace
ELM elektronické měření
EPO elektronické počítače
FLO floristika
FYS fyzikální seminář
FYZ fyzika
GEO geodézie
CHE chemie
ICT informační a komunikační technologie
KAM kontrola a měření
KVE květinářství
MAC matematika cvičení
MAS matematický seminář
MAT matematika
MEC mechanika
MOV motorová vozidla
MSM manipulace s materiálem
NEJ německý jazyk
NEK německý jazyk konverzace
OBN občanská nauka
OCR ochrana rostlin
OPN občanskoprávní nauka
OVO ovocnictví
PRA právo
PRN právní nauka
PRX praxe
ROL rostlinolékařství
SAC servis a opravy cvičení
SAD sadovnictví
SAO servis a opravy
SAZ stroje a zařízení
SKO školkařství
STR strojnictví
STRc strojnictví cvičení - svařování
TAJ technický anglický jazyk
TEV tělesná výchova
TPR technologie pěstování rostlin
VAZ vázání a aranžování
ZAH základy zahradnictví
ZAZ základy zemědělství
ZAM zahradnická mechanizace
ZEL zelinářství
ZEM zeměpis
ZET zemědělské technologie
ZUZ zakládání a údržba zeleně
ZZA základy zahradní architektury
ZZV základy zahradnické výrobyy