Rozvrh mechanizačního a zahradnického oboru 2013/2014    
 
Úplný rozvrh (barevný) včetně vyučujících  
   
Po 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
MD─1.   CHE ANJ NEJ SAO ZET MEC          
P─1.   ZET ANJ NEJ TEV TEV CJL FYZ        
Z─1.   FYZ ANJ NEJ MAT CHE ZAM   CHEc BIOc CHEc BIOc CHEc BIOc  
MD─2.   ANJ NEJ MAT CJL MEC   SAO SAZ MOVř    
P─2.   ANJ NEJ MAT STR CJL ELE   TEV TEV    
Z─2.   ANJ NEJ CHE CJL KVE SKO   ZAM ZAMc ZAMc ZAMc ZAMc  
MD─3.   MAT CJL ANJ NEJ MOV   STRc STRc STRc STRc  
P─3.   MAT CJL ANJ NEJ SAZ EKO   TAJ TAJ MOVř    
Z─3.   TEV TEV ANJ NEJ DEN   PRX ZEL PRX ZEL PRX ZAMc PRX ZAMc  
MD─4.   SAOc SAOc SAOc SAOc   ANJ NEJ SAO MOVř    
P─4.   EPO EPO ZET CJL TAJ TAJ ANJ NEJ   EKOc EKOc  
Z─4.   CJL FLOc ZUZc FLOc ZUZc ANJ NEJ   PRX ROL PRX ROL PRX PRX  
MAS
Út 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
MD─1. TEV TEV MAT CJL STR STR   ICT ICT ICT ICT    
P─1.   CHE TAJ TAJ SAO CJL MAT   SAOc SAOc    
Z─1.   CJL BIO ZZV ZEM ZZVc ZZVc        
MD─2.   SAOc SAOc SAOc SAOc   CJL ZET SAZ    
P─2.   CJL SAO FYZ ICT ICT ICT ICT ICT ICT        
Z─2.   MAT BIO OPN TEV TEV   ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc  
MD─3.   SAO MAT MOV EKO ANJ NEJ SAZm DAMd   MOVř OPN  
P─3.   ICT ICT ICT ICT ICT ICT MAT ANJ NEJ   MOV ELE ZET  
Z─3.   ZUZ CJL MAT OVO ANJ NEJ EKO   ROL MOVř  
MD─4.   MAT MOV CJL ZET SAZm DAMd   STRc STRc STRc STRc    
P─4.   MAT TEV TEV SAZ EKO SAO        
Z─4.   ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc ANJ NEJ KVE MAT   EKOc EKOc  
MAS
St 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
MD─1.   FYZ ANJ NEJ CJL MAT   SAOc SAOc SAOc    
P─1.   MEC ANJ NEJ ICT ICT ICT ICT ICT ICT CHE        
Z─1.   MAT ANJ NEJ TEV TEV   PRX BIO PRX BIO PRX PRX  
MD─2.   ANJ NEJ MEC CJL MAT FYZ STR   SAZ    
P─2.   ANJ NEJ ZET MAT ANJ NEJ MEC MOVř        
Z─2.   ANJ NEJ CJL DEN OVO   PRX PRX PRX PRX  
MD─3.   SAOc SAOc SAOc SAOc ANJ NEJ   ICT ZET ICT ZET SAZm DAMd  
P─3.   CJL MAT OPN SAO ANJ NEJ   TEV TEV    
Z─3.   ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc ZEc/OV c/KVc CJL ANJ NEJ OPN        
MD─4.   SAO CJL ANJ NEJ MOV MAT EKO        
P─4.   CJL MAT ANJ NEJ EKO MOV   OPN TAJ TAJ MOVř  
Z─4.   ROLc ZZAc ROLc ZZAc MAT CJL TEV TEV   EKO FLO  
MAS
Čt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
MD─1.   ZET ANJ NEJ SAO CHE DEJ          
P─1.   MAT ANJ NEJ CJL MEC ZET TAJ TAJ        
Z─1.   CHE ANJ NEJ FYZ CJL   ZZV ICT ICT ICT ICT    
MD─2.   ANJ NEJ ZET STR ICT ICT ICT ICT OPN        
P─2.   ANJ NEJ STR ELE CJL   FYZ ZET OPN    
Z─2.   ANJ NEJ ICT ICT ICT ICT BIO SKO ZEL        
MD─3.   CJL EKO MOV MAT SAZc DAMc SAZc DAMc        
P─3.   EKO MOV OPN TAJ TAJ   SAOc SAOc SAOc SAOc  
Z─3.   MAT ZUZc ZZAc ZUZc ZZAc EKO KVE MOVř        
MD─4.   MOV ELE TEV TEV EKO   SAZc DAMd SAZc DAMd    
P─4.   SAOc SAOc SAOc SAOc   STRc STRc STRc STRc STRc STRc    
Z─4.   DEN CJL ZEL OPN ANJ NEJ TPR        
MAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  7:00-7:45 7:55-8:40 8:50-9:35 9:45-10:30 10:50-11:35 11:45-12:30 12:40-13:25 13:35-14:20 14:30-15:15 15:25-16:10 16:15-17:00
MD─1.   MEC MAT CHE CJL FYZ          
P─1.   MAT STR STR DEJ FYZ CHE        
Z─1.   ZEM FLO CJL DEJ CHE ZAM        
MD─2.   TEV TEV FYZ SAO MAT MOVř        
P─2.   SAOc SAOc TAJ TAJ MAT MEC MOVř        
Z─2.   TPR MAT CJL CHE FLOc 1/14 FLOc 1/14        
MD─3.   CJL SAO OPN ZET TEV TEV        
P─3.   CJL ELE STRc STRc STRc STRc        
Z─3.   DENc ROLc DENc ROLc CJL ZAM FLOc DEJ FLOc DEJ        
MD─4.   ANJ NEJ OPN MAT CJL EKOc EKOc        
P─4.   ANJ NEJ CJL SAZ MAT MOV          
Z─4.   OVO OPN ZUZ ZZA BIO          
ANJ anglický jazyk
ANK anglický jazyk konverzace
BIO biologie
BIS biologický seminář
CJL český jazyk a literatura
CZJ cizí jazyk
DEJ dějepis
DAM doprava a manipulace
DEN dendrologie
DOP doprava
EKO ekonomika
ELA elektrotechika a automatizace
ELM elektronické měření
EPO elektronické počítače
FLO floristika
FYS fyzikální seminář
FYZ fyzika
GEO geodézie
CHE chemie
ICT informační a komunikační technologie
KAM kontrola a měření
KVE květinářství
MAC matematika cvičení
MAS matematický seminář
MAT matematika
MEC mechanika
MOV motorová vozidla
MSM manipulace s materiálem
NEJ německý jazyk
NEK německý jazyk konverzace
OBN občanská nauka
OCR ochrana rostlin
OPN občanskoprávní nauka
OVO ovocnictví
PRA právo
PRN právní nauka
PRX praxe
ROL rostlinolékařství
SAC servis a opravy cvičení
SAD sadovnictví
SAO servis a opravy
SAZ stroje a zařízení
SKO školkařství
STR strojnictví
STRc strojnictví cvičení - svařování
TAJ technický anglický jazyk
TEV tělesná výchova
TPR technologie pěstování rostlin
VAZ vázání a aranžování
ZAH základy zahradnictví
ZAZ základy zemědělství
ZAM zahradnická mechanizace
ZEL zelinářství
ZEM zeměpis
ZET zemědělské technologie
ZUZ zakládání a údržba zeleně
ZZA základy zahradní architektury
ZZV základy zahradnické výrobyy